Christus als Hogepriester

Christus als Hogepriester

Paulus noemt Christus in zijn brieven (aan de natiën) nooit hogepriester. De brief die Christus als onze hogepriester tekent is gericht aan de Hebreeën. Dus aan Israël. Dat is ook logisch want de hogepriester vertegenwoordigt Israël en hij draagt de twaalf stammen als edelstenen op zowel zijn schouders alsook op zijn borst (Ex. 28:21 en Ex. 29:14) 

Als hogepriester is Christus momenteel in het heiligdom en daar behartigt hij de belangen van zijn volk. Daar leeft en PLEIT hij voor hen, zegt Hebr. 7:25. Maar diezelfde term wordt door Paulus gebruikt in Romeinen 8:34 waar hij schrijft dat Christus Jezus momenteel aan de rechterhand Gods is en voor ons PLEIT. Met andere woorden, hij doet vandaag dus voor ons (de natiën) hetzelfde als wat hij voor Israël als hogepriester doet. Nergens in Paulus' brieven aan de natiën wordt hij zo genoemd en waarom zouden wij dat dan wel doen? Onze relatie met Christus is zoveel intiemer! Christus is het Hoofd van het lichaam. En dat staat niet in verhouding tot de ekklesia als Koning of als Priester.