Het Woord overdenken en herkauwen

O.T.

‘’Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, niet zit in de kring der spotters maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht’’ Psalm 1:1-2 > het gaat hier om het Woord en niet om de wetten die we moeten overdenken.

 

N.T.

 

‘’Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vordering op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.’’ 1 Timotheüs 4:15-16

 

 

Paulus schreef aan Timoteus en die was natuurlijk al behouden.

 

Behouden =  sozo (genezen, redden en beschermen) à

 

 

 

 

 

Overdenking lijkt op het herkauwingsproces van de koe. Ze heeft een maag met 4 kamers, slikt eerst het gras in het geheel door, daarna braakt ze het op en gaat opnieuw kauwen waarna het gefermenteerd en essentiële voedingsstoffen vrij komen etc. etc.

 

1: ''1 vers uit Gods woord lezen''

rustig lezen, zonder er iets van te vinden!

 

2: ''omhoog halen en er op gaan kauwen''

(gedurende de dag is er altijd wel een momentje met vrije tijd als je op iemand zit te wachten, in een rij staat of file zit. Je laat je dan opnieuw door het vers voeden. Je gaat nadenken over een vers totdat je er alle voedingsstoffen uit hebt gehaald en het zijn vastheid in jou krijgt.

 

Terwijl andere mensen zich verveeld voelen kunnen wij een persoonlijk moment hebben van diepe vreugde en shalom met de Heer.

 

3: ''Beide hersenhelften koppelen (plaatjes en tekst)''

 

Wat doet het mij? Wat betekent het in mijn dagelijkse leven? Vind ik het mooi of juist moeilijk? Welke gedachten, gevoelens en beelden worden er opgeroepen? Gaan er ook andere Bijbelgedeelten resoneren? à Bidden à je spreekt met God en zegt wat er in je leeft

 

4: ''aanschouwen/rusten''

 

Tot rust komen in Gods waarheid en je verwonderen over Zijn liefde voor jou en Zijn schepping (op de juiste timing komt de tekst naar voren door de HG!) Tip: tekst mee op een briefje zodat je ’m uit je hoofd kent!