De antichrist

Jezus en de boekrol

Alleen het Lam (Jezus) is waardig de boekrol te openen. Toen Jezus de boekrol aannam zaten daar zeven zegels op. Zeven is het getal van de volheid, de volmaaktheid. (genade) Ze werden één voor één verbroken. De inhoud van deze zegels zijn verschillend van aard. De zegels worden pas verbroken na de opname. Dan is de gemeente volgemaakt.

 

De vier paarden komen

Bij de eerste vier zegels komen de vier paarden

Bij het aankondigen van alle vier paarden, wordt het woord ‘’kom’’ gebruikt.

 

Kom betekent in de Griekse grondtekst: komen, in het openbaar verschijnen, tevoorschijn komen, zich tonen, plaats of invloed vinden, bekend worden.

Dat betekent dat God de complete regie heeft en het zichtbaar worden van de duisternis toestaat. God dirigeert in de hemel wat de duisternis mag uitvoeren.

 

De manipulatie die de duivel nu doet op aarde is beperkt. Hij krijgt pas de ruimte als de dieren de opdracht geven aan de paarden om te komen om ze zichtbaar te maken. (die 4 dieren vertegenwoordigen Israël. Omdat Israël de belofte heeft gekregen dat Jezus een koning voor hen is.)

 

Uitleg van de paarden

1e paard = het witte paard (Openbaring 6:1,2)

De duisternis krijgt de vrijheid van God om openbaar te worden, maar wel gedoseerd. God heeft alle macht.

 

De ruiter heeft een witgestalte en krijgt een kroon aangereikt. Hij is gewapend met een boog in zijn hand en ging uit om te overwinnen. Dit is de antichrist en hij doet zich voor als Christus maar wordt aangestuurd vanuit het rijk der duisternis. Israël zelf zal dit ook denken en volgt hem. Ook mensen in de wereld denken dit. Zelfs christenen. Want dit zal lijken als een tijd van rust en vrede

 

Antichrist heeft peil en boog op het paard en Jezus heeft het zwaard. Jezus zal bij Zijn terugkomst de peil en boog uit zijn hand slaan. Openb. 19:21

De antichrist en het beest

De antichrist en het beest zijn twee mensen die nauw samen zullen werken, zodra de wederhouder (HG) van de aarde verdwenen is. (Dit gebeurt tijdens de opname.)

De eerste, de antichrist, is een grote politieke, economische, en militaire wereldmacht. (openb. 13:4) Hij zal de economie weer op poten zetten. Hij is een politieke machthebber. En het andere beest is de valse profeet en is de religieuze machthebber. Dit zal een charismatisch persoon zijn en heeft veel wereldse wijsheid en zal wonderen doen. Hij is de rechterhand van de antichrist.

 

Laat je niet misleiden door afleidingen

Direct na de opname starten de antichrist en het beest. De gemeente is er dan niet meer. In de tijd dat de gemeente er nog wel is zullen er steeds dingen gebeuren op aarde waardoor er oplossingen moeten komen op aarde (dit is een vooropgezet spel) blijf je ogen op Christus houden en laat je niet afleiden door wat er op aarde gebeurd. Het is een opbouw waardoor we langzaam toegroeien naar een wereldorde. De mensen hebben geen vertrouwen meer in de huidige leiders en willen een nieuwe leider.  De antichrist zal zich voordoen als een goede leider.

 

Efeze 6: 12 ‘’Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’’ > Dit geldt ook voor nu! We zien bepaalde gedragingen bij politieke machthebbers, maar bedenk u steeds opnieuw: ga hier niet op in! Bewaar de liefde en zie het grotere geheel. Het zal u veel stress en energie besparen door naar boven te blijven kijken en geen acht te slaan op de slinkse tactieken vanuit het reik der duisternis. 

 

Ze willen naar de vrede toe. De duisternis zit nu zo te manipuleren, maar het is nog beperkt omdat de heilige geest nog aanwezig is. De chip met 666 kan pas als de heilige geest weg is.

Nu leven wij in een tijd dat mensen zuchten naar vrede en rust. Hun harten gaan zich daar naar richten. Ze zitten onder de macht van de duisternis. Daardoor krijgt de duisternis steeds meer de ruimte. Maar voor kinderen van God niet.

De duisternis zit niet in hun maar ze zitten onder die macht. Die zit pas in hun als ze in gaan op de zonde.

 

‘’1 Johannes 5:18 ‘’Wij weten wie uit God geboren is en niet zondigt, want de Zoon van God beschermt hem en de duivel heeft geen vat op hem. ‘’

 

2e paard = rood paard (Openbaring 6:3)

Dit paard heeft de macht om de vrede weg te nemen van de aarde. Er werd hem een groot zwaard gegeven zodat de mensen elkaar zouden doden. 

 

3e paard = een zwart paard (Openbaring 6:6??)

Ruiter had een weegschaal in zijn hand

Weegschaal betekent in de Griekse grondtekst: een juk, gebruikt van iedere last of belasting zoals van slavernij, van lastige wetten die iemand opgelegd zijn. Het merkteken, omdat je alleen met het merkteken kan kopen of verkopen.

 

4e paard = vaal paard, groen paard. (Openbaring 6:8)

Ruiter met de naam dood. Het dodenrijk volgde hem en werd macht gegeven om het vierde deel van de aarde te doden (in de grondtekst: vernietigen, om laten komen, beroven van het eeuwig leven) met een zwaard en met een hongersnood (gevolg van niet kunnen kopen met merkteken, manipuleren voeding etc.?) en door wilde beesten à hongersnood, pest,

 

Misleiding van de duisternis.

De duivel komt altijd met een lichte afwijking van het evangelie à de mens centraal zetten.  De duisternis komt ons beroven van de krachtbron (Jezus) alles om heerlijkheid van Jezus minder te laten worden = het doel. De duivel wil geen eer aan God geven en gaat een ander object voor je oog stellen