Romeinen 8:19

“De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen en Dochters van God.”
Lieve mensen, dit is niet voor nu en wordt zichtbaar in Openbaringen. En dat zal dus in een ander tijdperk zijn.
Het boek openbaring betekent namelijk: tevoorschijn komen (Apokalyps)
In Openbaringen wordt zichtbaar wie Jezus is met het lichaam (ekklesia), het volk Israël zal weer in beeld komen en wie de duisternis is wordt openbaar. In dit huidige tijdperk is alles nog onzichtbaar. Maar er breekt een nieuwe tijd aan. Alleen niet nu. Bovenstaande tekst zal in het 1000-jarigrijk geschieden.
In een andere vertaling lezen we ook wel:
(Romeinen 8:19) ‘’Want ik reken dat het lijden van de huidige tijd, niet waardig is te vergelijken met de heerlijkheid die aanstaande is om onthuld te worden in ons. Want de reikhalzendheid van de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God.''
Er is een heerlijkheid dat aanstaande is. (een nieuw tijdperk). Paulus zegt dat deze heerlijkheid onthuld zal worden in ons. En dus niet aan ons of over ons. God gaat heerlijkheid onthullen “in ons” Waaraan? Dat staat er achter: “Op de onthulling van de zonen van God”! De transformatie is de opstanding van ons lichaam, die vervolgens aan de schepping onthuld zullen worden. Dit is de bevrijding van de schepping, zoals erna geschreven wordt in Romeinen 8:21
‘’dat ook de schepping zèlf van de slavernij van de vergankelijkheid
bevrijd zal worden, tot in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God’’