Vernieuwd denken

‘’Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’’ Johannes 14:6

Weg = Hodos, manier van denken, voelen en beslissen

Waarheid = objectief tegenover de leugen

Dus als wij naar Jezus kijken, dan veranderd onze manier van denken, voelen en beslissen en komt er waarheid. Heee.. een sleutel! Dat betekent dus: juist geloven, werkt juist gedrag uit! Geloven we in onszelf of kijken we ten midden van ons oude gedrag naar Jezus? Gevoel volgt altijd later!

 

Genade en waarheid kwamen door Jezus (Johannes 1:17)

Jezus is de waarheid. Voor Jezus was er dus nog geen waarheid. Waar is Jezus nu? Boven aan de rechterhand van God. Dit is dus een sleutel.

 

Om in de waarheid te wandelen is het belangrijk om onze ogen naar boven te richten.

Zien we naar beneden op basis van wat wij doen (gedrag of wat een ander doet) dan kijken we door de bril van goed en kwaad. Maar kijken we op Jezus die boven is dan volgt er vanzelf goed gedrag.

Om naar Jezus te kunnen kijken is het belangrijk om Hem te kennen en Hem te leren vertrouwen in alle omstandigheden. Het is allereerst belangrijk om te weten dat er niets tussen jou en God in staat. Jezus heeft betaald voor jouw leven. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen in Jezus. Je bent geen zondaar maar een nieuwe schepping. ‘’Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen’’ 2 Korintiërs 5:17

 

Maar toch zal het oude je hier op aarde vaak achtervolgen door omstandigheden, beproevingen, opmerkingen of je eigen zintuigen. Het is een prachtige training door omstandigheden heen om te groeien in het karakter van Jezus als nieuwe schepping. Het oude geldt niet meer. Sla er maar geen acht op, dat zal je rust geven!