In het nieuwe leven vinden we vrede

 

Johannes 14:27 ‘’Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’’

In de grondtekst betekent ongerust/ontroerd: verwarren, woelig maken, paniek brengen, onrustig maken, bang maken & intimideren

En moed betekent in de grondtekst: bang zijn.

Jezus liep over de golven, door de storm naar de discipelen toe. Water staat voor duisternis/oordeel.

Jezus heeft complete regie over de duisternis. Petrus wilde naar Jezus toelopen. In het begin ging het goed en stond hij ook boven op de golven. Maar toen Petrus om zich heen ging kijken en angstig werd en zich eigenlijk liet pakken door de duisternis, zakte hij door het water. Dit kan ons ook overkomen in ons dagelijks leven. Wanneer we bedraad raken naar benden, verliezen we onze focus op het nieuwe leven in Jezus en dan laten we ons inpalmen door het oude leven, waar de duisternis de regie heeft.

 

DE HG onderwijst op de golflengte van vrede. Wanneer we geen vrede hebben is er ruis en verstaan we Hem niet. Daarom is het zo belangrijk om ten midden van alle uitdagingen het nieuwe leven voor ogen te houden: 

‘’steeds houd ik de Heer voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet’’ en naar boven te kijken. 

Kolos 3:2 ‘’Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn’

 

De vrede van God komt door het besef van vrede met God!

 

De aanvallen vanuit de duisternis

Ef 6:13 ‘’Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat u kunt wederstaan in den bozen dag en alles verricht hebbende staande blijven;’’

 

Bozen dag = vol harde arbeid, ergernissen, ontberingen, moeiten, slecht, van slechte aard of omstandigheid

 

De tactiek van de duisternis is om pijlen van ergernis op ons af te vuren waardoor we uit de vrede van het nieuwe leven raken. Wanneer we mediteren op boosheid, raken we af van Gods liefde en hebben we iets anders voor ogen dan Jezus. Je bent dan nog steeds een nieuwe schepping, alleen het oude voert de boventoon.

 

De beste remedie is: vergeven en achter je laten zoals Paulus het ons leerde.

Stap opnieuw in en zie je zelf als volkomen nieuw en focus op Jezus en niet op gedrag.