Rusten in Jezus

 

ALS JE OM JE HEEN KIJKT, WORD JE BEDROEFD. ALS JE NAAR BINNEN KIJKT, WORD JE DEPRESSIEF. ALS JE NAAR JEZUS KIJKT, ZUL JE RUSTEN.

 

Romeinen 8:38-39 ‘’Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.’’

1 woord ontbreekt (verleden à oude leven) hier kan de vijand wroeten om je te laten wankelen.

 

èJezelf als niet goed zien = oud leven

èVerwachten van mensen en omstandigheden = oud leven

èRusten in Jezus is nieuw leven

 

Johannes 14:27 ‘’maak je niet ongerust en verlies de moed niet’’ à zorg voor je hart. dat er geen ruimte is voor onrust en moedeloosheid. De Heer zorgt voor je binnenkant als jij in Hem rust.

 

Onrust en moedeloosheid = oud leven. Nieuwe leven geeft leven, waarheid en vreugde.

 

Zorgen maken

1 Petrus 5:6-8 ‘’ U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.’’

 

-       De duivel wil jouw vrede stelen. Hoe? à hart vol onrust/zorgen.

-       De duivel is altijd op zoek naar een prooi. Hoe vind hij een prooi? Als we zorgen toelaten. 

 

-       Zorgen zijn giftig. à maak er een spel van! Gooi zo snel mogelijk iedere zorgelijke gedachte naar Jezus.

 

Zit je vast à terugvallen in zonden?

Hebreeën 4:16 ‘’we kunnen dus vrijmoedig komen tot de troon van de genadige God, daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.’’

Barmhartig = medelijden: vriendelijkheid of goedheid jegens de ongelukkige en bedroefde, met een verlangen hem te helpen.

Dat is geen troon van oordeel.

 

Wat is jouw noodkreet? Wend je niet van God af, maar ren naar hem toe. Hij wil je helpen. Hij geeft rust.