Gods liefde is ongeveinsd

Gods liefde is anders dan wereldse liefde. Zijn liefde is Agape en dat betekent dat het permanent is, zonder voorwaarden. Het is ook niet afhankelijk van emoties, die zijn tijdelijk. Nee, Zijn liefde is constant aanwezig en dat maakt Hem betrouwbaar en veilig. Zoals een kuiken onder de vleugels van haar moeder schuilt, mag jij als geliefd kind onder Zijn vleugels schuilen ten midden van een wereld waar er van alles op jou af komt. Een plek waar jij jezelf kunt zijn, kunt ontspannen en rusten. Hij is bewogen met jou en kijkt niet op van jouw gevoelens, gedachten en gedrag. Wat heerlijk! Een ware verademing!
Colossenzen 2:13-14 ‘’Vroeger was u dood door uw overtredingen en uw heidense levenswijze, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, en Hij heeft al onze overtredingen vergeven. Hij heeft een streep gehaald door onze schuldbekentenis die met al haar bepalingen in ons nadeel was en tegen ons getuigde. Hij heeft die schuldbekentenis vernietigd door haar aan het kruis te slaan’’
We kennen allemaal een periode zonder God en misschien is dit voor de een momentopname en voor de ander een langere periode. Je leven zonder God noemt de Bijbel zonde. Je hebt namelijk je doel gemist als je zonder Hem leeft. Vaak zien we op die momenten dat er hier en daar wat verwarring optreed of gedrag waar we achteraf gezien liever niet op terug kijken. Daarom zegt Paulus dat nu je ogen ‘’weer’’ op Hem gericht zijn en je de weg weer helder hebt, je levend gemaakt bent. Jezus heeft een streep gehaald door jouw schuldbekentenis. Of te wel. Het gedrag wat je liever anders zag; sla er maar geen acht meer op! Die schuld heeft Jezus vernietigd aan het kruis. En wat eens betaald is hoeft niet voor een tweede keer betaald te worden!
Wat betekent dit concreet?
Dat betekent niet alleen een nieuw plaatje van een hoopvolle toekomst, maar je mag ook een nieuw plaatje van jezelf gaan schetsen. Je denken oplijnen met Zijn waarheid en Zijn perspectief geeft ware vreugde!
We weten ergens wel met ons verstand dat God liefde is en dat wij geliefd zijn, maar blijven vaak kauwen op oude gedachten, waardoor we in de oude en zelfde situaties terecht blijven komen.
Maar jij bent geplaatst in degene die altijd geloofd, die altijd ziet, die altijd optilt en altijd hoop heeft voor jou. Zijn naam is JEZUS. Jezus ‘’zit’’ nu boven. Zitten is een beeld van rust. Jij mag rusten in Hem.
1 Johannes 3:1 ‘’Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook’’
* Bedenk = zien, met de ogen waarnemen, met de zintuigen waarnemen, de aandacht op iets richten
Johannes wist hoe geliefd hij was. In iedere moeilijke situatie noemde hij zichzelf de discipel waarvan Jezus zoveel houdt.
Zie jezelf als de geliefde, Zijn geliefde, de persoon waar Jezus zoveel van houdt!
Je bent ongekend geliefd! Zonder voorwaarden!