Troon van de genadige God

Je conditie kan wisselen, maar je positie nooit!

Je positie staat vast in Christus!

 

Hebreeën 4:16 ‘’we kunnen dus vrijmoedig komen tot de troon van de genadige God, daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen.’’

 

*Barmhartig (grondtekst) = medelijden: vriendelijkheid of goedheid jegens de ongelukkige en bedroefde, met een verlangen hem te helpen.

 

*Genadige/troon der genade = (grondtekst) Dat wat blijdschap, vreugde, lieflijkheid schenkt. Gunst, liefde, welgevallen. Van het genadig welgevallen waardoor God, door het uitoefenen van Zijn heilige invloed op de zielen, hen tot Christus wendt, behoudt versterkt en hen in geloof, kennis en liefde doet groeien en hen prikkelt tot het uitoefenen van christelijke deugden.

 

Dat is geen troon van oordeel. Wat is jouw noodkreet? Wend je niet van God af, maar ren naar hem toe. Hij wil je helpen en vrijzetten.

 

Juist geloven leidt tot juist gedrag!

Jij bent geliefd!