De reis van het nieuwe leven

Om betere beslissingen te kunnen nemen, is het noodzakelijk om je gedachten te herzien. Christus zegt: ‘Ik ben de deur’. Als we door een deur heengaan, dan komen we in een andere ruimte. Als we door de Deur heengaan, die Christus is, komen we in een ruimte, waar alle verhoudingen anders liggen dan we gewend zijn. Hier wordt ons het nieuwe menszijn aangeboden.
Toen Jezus stierf aan het kruis, droeg Hij niet alleen jouw zonden weg, maar ook jezelf. God kruisigde Zijn Zoon en Hij kruisigde je oude mens in Hem. En als dan de vraag in ons op rijst: maar wat kan ik dan doen? Luidt het antwoord als volgt: God wacht tot jij ophoudt met doen, zodat God iets kan doen.
Het nieuwe leven is uit een andere wereld, het wordt in ons gelegd, het hoeft niet te proberen goed te zijn, het is goed. Het heeft andere mogelijkheden dan je gewend was. Het is een verlossende ontdekking dat het niet gaat om het oplappen van het oude leven, maar om het ontvangen van het nieuwe. Christus wil het huis achter de gevel opnieuw vormgeven, gezellig inrichten en ordenen zodat er overzicht komt, rust en vrede waardoor men er heerlijk kan vertoeven en het een aangename plek zal zijn, allereerst voor jezelf maar het wordt ook een aangename verassing voor visite.
Ben jij klaar voor het nieuwe leven? Of verlang je naar meer nieuw leven in jouw leven? Bidt dan dit gebed maar mee:
Here Jezus, Ik dank U dat U liefde bent en zoveel wegen hebt om de mens te benaderen. Ik dank U dat U mijn zwakheid kent en zelfs daarin wonen wilt, om al het oude nieuw te maken. U verwacht mij en ziet mij al van verre komen. Hoe nevelig ik ook ben, U neemt mij mee in de helderheid van het leven dat U bent. Dan zet alles zich weer op de toegenomen plaats en wordt mijn gevoelsleven bevrijd van alle obstakels om Uw liefde te herkennen. Dank U wel dat U mij wegwijs maakt in het nieuwe leven zodat het oude ik-gerichte leven in mij naar de achtergrond verdwijnt en af zal sterven. Heer vandaag ontvang ik van U geopende ogen om de reikwijdte van Uw perspectief vol liefde over mij en de mensheid te ontvangen. Amen.