Je gedachten herzien

Om betere beslissingen te kunnen nemen, is het noodzakelijk om je gedachten te herzien. Christus zegt: ‘Ik ben de deur’. Als we door een deur heengaan, dan komen we in een andere ruimte. Als we door de Deur heengaan, die Christus is, komen we in een ruimte, waar alle verhoudingen anders liggen dan we gewend zijn. Hier wordt ons het nieuwe menszijn aangeboden.
Toen Jezus stierf aan het kruis, droeg Hij niet alleen jouw zonden weg, maar ook jezelf. God kruisigde Zijn Zoon en Hij kruisigde je oude mens in Hem. En als dan de vraag in ons op rijst: maar wat kan ik dan doen? Luidt het antwoord als volgt: God wacht tot jij ophoudt met doen, zodat God iets kan doen.
Werk niet aan gedrag, maar aan je geloof: ''Geloof komt door het horen'' Romeinen 10:17. Wat jij hoort kan twee kanten uitwerken: geloof of ongeloof.

Als je wilt groeien in geloof, zijn er keuzes nodig om af te rekenen met dingen die ongeloof geven. Vaak draaien we het om. We gaan enorm ons best doen om meer geloof te krijgen, maar laten alle bronnen van ongeloof in ons leven aanwezig. Hoe komt het dat we ongeloof hebben voor genezing of voorziening? Omdat we allemaal dingen hebben gehoord die dit tegenspreken.

 

De woorden die wij spreken, daar zit een ongelofelijke scheppingskracht in, waarmee we twee kanten kunnen op bewegen: leven of dood. Heel veel geloof voor de dingen buiten God om, hebben ongeloof voor Gods waarheid gecreëerd en dit moet eruit gebrand worden. Hoe? Door Gods waarheid tot je te nemen en te schiften wat jij tot je neemt en te stoppen met ongeloof uit te spreken. Ook de dingen die jij zelf (s)preekt, komen jouw gehoor binnen.