Gods heerschappij is volkomen liefde

Vaak lopen onze pogingen om zonder God te leven uit op een fiasco. Gods heerschappij over je leven is een van volkomen liefde en wijsheid. God is niet een strenge Rechter die loert op een kans om je te veroordelen. Integendeel, Hij is de grote Helper. Hij is niet die vervelende bemoeial die je geen vrijheid gunt, maar juist Degene, Die je echte vrijheid verlangt te schenken. Hij is niet degene die je nog meer lasten oplegt, maar juist degene Die lasten verlicht.
Bekering betekent een verandering van gezindheid tegenover God. Het is een algehele mentaliteitsverandering. In tegenstelling tot je mag dit niet en en dat niet of voortaan moet je, tegen wil en dank, aan al de vervelende, saaie en strenge regels van God onderwerpen, zodat je geen leven meer hebt. Nee.
Misschien denk je nu, maar ik heb God zoveel schade berokkend, welke eisen zou God nu wel niet aan mij stellen om dit alles weer goed te maken? 1 Johannes 2:2 geeft ons het antwoord: ‘’Jezus Christus, Hij is een verzoening voor onze zonden’’.
Geef het maar over aan de grote Helper; Jezus. Hij weet zich wel raad met jou.