Hoe staat het met de innerlijke rust?

In de overgave aan het nieuwe leven zit de rust van Jezus, omdat het gevoed wordt door het bewustzijn, dat alles van je oude leven in Zijn Handen is en het al te hevige wensen, de angsten, de haast en het tobben dat voortkomt uit ons oude leven zich oplossen in een gevoel van geborgenheid.
Veel onrust spruit voort uit gecamoufleerde leegte of angst, die we nooit eerlijk in het gelaat hebben gezien. Als we ons bloot stellen aan onrust verwekkende factoren kunnen we niet verwachten dat ons leven een bolwerk van rust zal zijn. Er is zoveel dat zich aan ons opdringt. Daarom moeten we ons bewust worden waar, door wie of wat en wanneer de onrust gewekt wordt. Ook bepaalde films, tv-programma’s of muziek kunnen ons onrustig maken. Pas als we het kwaad goed onderkennen en ons bewust zijn waar we uit putten of wat we nou eigenlijk hebben opgebouwd, zullen we het uit de weg kunnen gaan.
‘’En U zult rust vinden voor uw ziel’’ Matth. 11:28
Wanneer ons oude leven met zijn onrust naar de achtergrond verdwijnt, worden wij rustig en gaan de ogen open voor veel, dat ze nog nooit zagen en kijken we langs de verkeerde dingen heen, die de aandacht op een ongeoorloofde wijze gevangen houden (oud leven). Ons innerlijk leven moet het goede voedsel ontvangen, opdat ze de vrede van God kan ervaren.
Bid het volgende maar mee: Here Jezus ik geef u de onrust van mijn gedachten en mijn opinies vanuit mijn oude leven en van alles wat mij aan het negatieve bindt. Maak mij maar duidelijk waar ik nog een gecamoufleerde angst of een innerlijke leegte vasthoudt. Maak mij ruim, stil en opmerkzaam om te zien wat Uw gedachten zijn, zodat mijn gedachten tot rust komen in U. Ik ontvang nu Uw rust en vrede voor mijn innerlijk. Amen.