In elkaar geloven

In elkaar geloven, juist als de toestand niet zo rooskleurig is.
De geboorte van de nieuwe mens is een zaak tussen onszelf en God, maar toch kunnen wij geboortehulp geven, niet eens maar telkens weer, omdat het een geboorteproces is dat zich herhaalt. We hebben namelijk de strijd tussen ons oude ik en het nieuwe leven in Christus. Door het geloof moeten we de nieuwe mens in elkaar wakker maken.
‘’Spreek elkaar moed in, elke dag, zolang dat vandaag nog klinkt, zodat niemand van u versteend raakt door de begoocheling van de zonde (oud leven)’’ Hebreeën 3:13
Het oude menszijn hebben we allemaal mee te maken. Maar we geloven zo weinig positief en zoveel negatief. We geloven aan mislukking, aan niet te doorbreken situaties en niet te veranderen mensen en toestanden. Jezus heeft telkens weer de nadruk gelegd op de scheppende kracht van geloof, let wel: scheppende kracht! Er ontstaat daardoor iets, wat er daarvoor nog niet was en dat geeft andere mogelijkheden.
Dus moeten we in elkaar geloven, juist als de toestand niet zo rooskleurig is. Zie hem of haar aan zoals ze zijn zullen als de nieuwe menszijn in hen tot wasdom komt en let op de tekenen van het uitspruiten. Zelfs als het minimaal is, moet je je oren open hebben en door erin te geloven het gaan versterken. Dat is het tegenovergestelde van kritiek. Geloven is werkelijk iets scheppen. Als iemand in je gelooft kun je ineens veel meer, want er wordt een stroom in werking gesteld. Hoe vaster dit geloof met God verbonden is, hoe meer kracht er vanuit zal gaan.
Dagelijks doen er zich gelegenheden voor om iemand te kunnen verkwikken met een bemoedigend woord.
Bidt maar mee: Heer, dank U wel dat U zoveel liefde voor de mensheid heeft. Dank U wel dat U mij vandaag attent maakt op het nieuwe leven door U verkregen. Wanneer we overstromen van Uw liefde ontstaan er heilzame onderlinge verbindingen. Maak mij vandaag maar duidelijk bij wie ik de nieuwe mens mag wakker maken met woorden van bemoediging. Legt U ze maar in mijn gedachten, zodat ze er op het juiste moment uit zullen komen. Dank U wel dat het niet alleen de ander tot vreugde zal zijn, maar ook voor U en mij zal het een bron van blijdschap zijn om Uw liefde te delen. Amen