Let it go

We vinden in de Bijbel een klein verstopt zinnetje waar ik graag bij stil wil staan, omdat het een sleutel bevat voor onoplosbare moeilijkheden. Een zinnetje, die nu juist zo belangrijk is voor alles wat met menselijke verhoudingen te maken heeft. De menselijke verhoudingen zijn in groot en klein verband, namelijk grondig verstoord. Het luidt als volgt: ‘’laat los, dan zult u losgelaten worden.’’ (Lukas 6:37) Het werkt al op een heel eenvoudig terrein.
Wij binden onszelf en elkaar door onze voorstellingen op bepaalde zaken of mensen en beschouwen die als normatief. We reageren dan ook verkeerd en scheppen een gebied waarop de moeilijkheden groeien. We richten alle energie op het doorzetten van onze inzichten met het voorbij zien van het recht van de ander om een tegenovergestelde mening te hebben, die natuurlijk ook niet feilloos is.
Vandaar dat we de werkelijkheid van de situatie niet kunnen zien en vaak een hele persoon of situatie afkeuren.
Als we een persoon in zijn totaliteit afkeuren zien wij niet het mooie wat de Heer in hem of haar ziet en gaan we voorbij aan de goddelijke liefde. God keurt niet al het gedrag goed, maar de mens wel. Er is een plan van God met ieder mens.
Wij zijn gevangen in ons eigen standpunt en daarom zegt Jezus met humor ‘en u zult losgelaten worden’. Er zijn nu eenmaal grote verschillen tussen mensen en die veroorzaken allerlei misverstanden. Wij kunnen onze blauwdrukjes niet aan elkaar opdringen.
De oplossing ligt daar waar we bereid zijn het eigen beperkte standpunt los te laten en om ruimte te maken voor goddelijke waarheid en liefde in een conflict dat meestal met misverstanden aan elkaar hangt.
God levert maatwerk, ieder mens gaat zijn eigen unieke weg. Als wij onze eigen opinie over een ander los laten, wordt er ruimte geschept om in de ander te zien wat Hij ziet.