De werkelijkheid is Christus

Adam werd op de 6e dag geboren en zijn 1e dag begon op de rustdag van God. Adam begon met rusten. Zo zijn wij geplaatst in de hemelse gewesten om te rusten bij Jezus. Ons oude mens is met Jezus gekruisigd en is geschiedenis. Onze geschiedenis werd al geschreven nog voor we geboren werden.
De bevrijding van ons oude leven is niet gebaseerd op wat wij kunnen doen, zelfs niet op wat God voor ons zal doen, maar op wat Hij in Christus voor ons heeft gedaan. Als we daarin gaan rusten hebben we het geheimenis gevonden van een heilig (apart gezet) leven. Rom. 6:11
Onze positie begint met rusten en wandelen is de praktische uitwerking op aarde.
Onze valkuil is om te willen wandelen nog voor we zitten en rusten. Dat brengt ons in een oncharmante uitwerking terecht.
Toen Jezus stierf aan het kruis droeg Hij niet alleen jouw zonden weg maar ook jouwzelf, de jij zonder geduld, de rusteloze jij, degene die absoluut niet de personen kan liefhebben die je onrecht hebben aan gedaan, de niet vergevende jij, de jij zonder vreugde, de jij die zich verzet tegen de dingen die hem overkomen, de jij die moeite heeft met zelfbeheersing, die oude jij is volkomen weggedragen aan het kruis. God is met dit oude leven klaargekomen. Daarom is er voor jou NIETS overgebleven om mee af te rekenen.
Als jij loslaat, gaat God werken. Krampachtig vasthouden is angst en zorgen maken. Waarvan Jezus zei: 'geef het aan Mij.' Zodat Hij kan zorgen.
Daarna komt het wandelen en dat is het nieuwe leven. Het is de vernieuwing van ons denken. Het gaat nu niet meer om gelijk of ongelijk. We gaan niet meer uit van wat ethisch gezien goed en verkeerd is. De oude mens heeft zijn eigen maatstaaf uitgewerkt van wat goed en kwaad is, van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid en getracht daar naar te leven.
Is het dan juist dat iemand je slaat of je iets naars heeft aangedaan? Natuurlijk niet. Maar de vraag is: wil je alleen maar gelijk hebben? In het nieuwe leven is onze maatstaaf nooit gelijk of ongelijk.
Ons getuigenis als gelovige wordt beschaamd als wij pogen om gelijk te hebben en eisen dat anderen ons gelijk moeten geven.
"Jezus is ons geworden" 1 cor 1:30. Door de HG in ons, is Jezus ons alles geworden wat ons ontbreekt.
De werkelijkheid is Christus!