Groeien in nieuw leven

"Bekleed u met de Heer Jezus (nieuw leven) en vertroetel uw vlees (oude leven) niet; er mogen geen begeerten/verlangens worden opgewekt." Romeinen 13:14
Vertroetel uw oude leven niet betekent dat we de gevoelens die bepaalde situaties of mensen opwekken niet moeten vertroetelen. Het behoort tot je oude leven. Ook al waren hun daden of een situatie met bijbehorende gevoelens vroeger waarheid. Nu niet meer want je bent overgeplaatst naar het nieuwe leven in Jezus. Dat is een leven van vrede, liefde en rust. Ook al moeten hier en daar de handelingen nog naar voren komen. Het is een hemelse waarheid.
Alles wat je uit die vrede, liefde en rust haalt en zich aan je op probeert te dringen alsof het een waarheid is behoort tot je oude leven. Wek die emoties/gevoelens niet op. Houd ze voor dood zoals Paulus het zei en behandel het als vuilnis. Je ziet dat het er is maar je eet niet van vuilnis want het is rot/troep/vies. Dus herkauw die oude gevoelens en emoties niet.
Kauwen op nieuw leven doen we door ons om te wentelen naar Gods gedachten uit de bijbel.
Woorden uit de bijbel kunnen schatkamers voor ons worden. Daarvoor moeten we ze tijd en aandacht geven. We moeten ze niet alleen lezen, maar ze ook opnemen en verteren zodat ze een deel van ons leven worden.
Wie met moeilijkheden rondloopt die zijn gedachtenleven geheel in beslagnemen, kan door een woord uit de bijbel grote hulp ontvangen, als hij iedere keer dat de betreffende moeilijkheid in hem opkomt, zijn gedachten omschakelt en zich verdiept in dit woord. We bereiken met bepaalde innerlijke kwetsuren niet veel, als we de pijn verdringen of de strijd aanbinden tegen het denken daarover.
Nemen we een woord uit de bijbel als toevlucht, dan is dat een nieuwe denkstof. Het oude negatieve denken wordt vervangen door het positieve denken vanuit het nieuwe leven.