Nieuw leven = voorbijganger worden

Het nieuwe leven betekent bevrijding en nieuw leven. We moeten Jezus volgen in Zijn lichtend spoor dat door de wereld loopt. Volgen kan alleen het nieuwe leven dat echt vrij is en niet meer gebonden door het oude ik dat leeft van zelfconcentratie. De nieuwe mens weet hoe hij met zijn kruis moet omgaan. doordat hij het achter Jezus aandraagt verliest het zijn drukkende zwaarte. Het wordt nu eenvoudiger. door Hem te volgen worden wij voorbijgangers. Wij gaan steeds verder. Het oude ik dat zo graag wil blijven stilstaan, krijgt die kans niet meer. Dat hangt heel nauw samen met het voorbijganger worden. 

 

Vanuit nieuw leven ga je aan alle stilstand voorbij, aan alle ergernissen en boosheid, aan alle tekorten en alle ellende. De nieuwe mens staat nergens bij stil en kijkt niet om. Die mens heeft het niet meer nodig ergens bij stil te staan, omdat hij de grote en vervulde stilte kent.

''Waarlijk mijn ziel keert zich tot God, van Hem is mijn heil (verlossing, bevrijding, overwinning, redding)'' Psalm 62:2

 

Hij die leert voorbijgaan, blijft niet bij zijn tranen stilstaan, niet bij zijn wrok, nog bij zijn hebzucht, niet bij zijn verdiensten, noch bij de grote trap van het bereiken. 

Ga voorbij aan alles wat je wil beangstigen en intimideren. Ga aan de grote monden voorbij en laat je hart niet verontrusten. Er wordt gevoeligheid en stilheid van je gevraagd en niet het luide geweld van je denken, waarachter zich vaak zoveel bangheid en onrust verschuilt. 

 

Het volgen van Jezus betekent een voorbijganger worden. We leren om dat wat ons te veel in beslag neemt links te laten liggen. Dat kan alleen dan als onze volle aandacht gericht blijft op Hem die ons voorgaat op een nieuwe weg naar een nieuw doel.