Mijn tijden zijn in Uw hand en Uw tijd is al-tijd

Mijn tijden zijn in Uw hand en Uw tijd is al-tijd. Wie in Christus wil blijven moet een hele nieuwe wijze van leven leren, zodat het heden zich kan ontvouwen in zijn hoogte en dieptewerking. Wij leven in het horizontale en dat maakt geloven een waar mysterie want God werkt vanuit het verticale. We zien niet en toch geloven we, ongeacht de omstandigheden. Alles volgt op elkaar, het moment vervliegt, tijd is een voorbijschuiven van ogenblikken.

 

Wie uit God wil leven, moet leren zijn aandacht te richten op wat zich er in het nu aanbiedt. De dag bergt schatten die ongemerkt voorbijgaan als we ze niet onze aandacht geven. Daarvoor moet er ruimte gemaakt worden in ons hart. Alle beklemming die verband houd met verleden of toekomst moet opzij.

 

Aandacht kan gericht worden en de wil is de richtingwijzer. Het leven wordt dan in een ander klimaat geleefd. Het is het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid dat het ogenblik tot geluk maakt, waar we ook zijn, wat we ook doen.

 

We kunnen een voorbeeld nemen aan het tegenovergestelde: wie met een bepaalde zorg of verdriet leeft, kost het geen moeite om daar voortdurend mee vervuld te zijn. Dat komt omdat de zorg onze werkelijke belangstelling heeft. Zolang Christus voor ons nog bijkomstig is, zullen we er moeite mee hebben om ons voortdurend met Hem verbonden te voelen, maar als Hij de basis van ons leven is geworden is het even vanzelfsprekend als ademhalen om met Hem verbonden te zijn.

 

Op deze dag wil ik je uitdagen: wat er ook op je af komt in je gedachten. Vecht er niet langer tegen, maar verbind je aan het verticale, het nieuwe leven in Jezus en neem een tekst uit het Woord om je gedachten deze dag mee te vullen. Je zult zien, dat je niet langer zelf hoeft te strijden, maar voorbij gaat aan het kwaad en je voed met het nieuwe leven. Een gezegende dag! Rooted in Jesus