Onvervulde liefde kan opgevangen worden door een nederig hart.

Zie het niet als een mislukking wanneer liefde, die jij een ander gaf, niet bij je terugkomt. Dat principe maakt je vrij om mensen nog meer lief te hebben. We wandelen zo snel in een egoïstische liefde die gemakkelijk teleurgesteld wordt als niet aan onze verwachtingen gedaan wordt.

 

Maar het geniepige is: als wij verwachtingen hebben van anderen, dan kunnen die mensen je teleurstellen, omdat ze niet aan je verwachting voldoen. Als je echter niets van een ander verwacht, is alles wat je gegeven wordt een zegen.

 

‘’Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander (1 Kor 10:24).

 

‘’Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf’’ (Filippenzen 2:3).

 

God heeft je vrijgekocht door Jezus.

Geloven en handelen naar Zijn Woord, maakt die vrijheid zichtbaar.

 

Vrees en kwetsing staat onvoorwaardelijke liefde in de weg. We bouwen muren wanneer we gekwetst zijn om zo ons hart te beschermen en eventuele verdere verwonding te voorkomen. Het maakt ons selectief waardoor we allen die ons zouden kunnen kwetsen toegang weigeren. Iedereen die naar onze mening ons iets verschuldigd is houden we op afstand. We ontzeggen ze de toegang tot ons hart, tot ze hun schuld volledig hebben behaald.

 

Zonder dat wij het in de gaten hebben, worden onze muren, die ons moesten beschermen, onze gevangenis. We waken, bevangen door angst, over wie er binnen komt. Het centreert ons op onszelf en lokt ons in de val van egoïsme. Het plaatst ons onbewust boven de ander en dit noemt de bijbel hoogmoed. Terwijl Jezus ons leerde:

“Want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” (Zie Johannes 5:30)

 

Jezus zocht zichzelf niet, maar was altijd op zoek naar de wil van de Vader. Daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord kennen, om te weten wat Zijn wil is voor ons leven. Als we Zijn wil niet kennen of maar half kennen, gaat ons leven alle kanten op. Dan bouwen we op het fundament van ons oude gedachtengoed. Het kennen van Zijn woord zet ons vrij en plaatst ons over in het nieuwe leven van Jezus. Als je Zijn Woord gehoorzaamd, werkt Hij het nieuwe leven in je uit.

 

Hoe? Door Paulus voorbeeld op te volgen en alle gevoelens die zich willen verheffen boven de ander of tegen Gods woord in gaan voor dood te houden. Ze komen wel in je op, maar je kauwt er niet meer op. Jij bent geest, hebt een ziel en woont in een lichaam, waarin zich van alles manifesteert. Maar niet iedere manifestatie in jouw emotie of gevoel is waarheid. Veelal is opgebouwd vanuit je oude mens (van God los)

 

Jezus zei: ''Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel''. 

Onze ziel is de plaats waar onze emoties en gevoelens geboren worden, ons hart met al onze hartstochten en verlangens, de plek waar we het leven overdenken. Als we dezelfde mildheid in ons leven toepassen richting onszelf en de ander beloofd het Woord ons rust voor onze ziel.

 

God lapt je oude leven niet op maar plant iets totaal nieuws. Gods woord is nu jouw waarheid. Als je daar op gaat bouwen, krijg je een onwankelbaar fundament. Een fundament waarin liefde de boventoon voert. Dit schept een ongekende vreugde.