03. oktober 2020
Het verschil tussen zonde en zonden Sinds de val van Adam is heel de schepping onderworpen aan de zonde, zinloosheid en vergankelijkheid. Romeinen 8:20-21 Voor Adam en Eva was er nog geen zonde. Maar doordat hun aten van de boom van kennis van goed en kwaad is de hele schepping onderworpen aan de zonde. Dit is de staat waar wij allemaal in verkeren. Hierdoor verviel de mens in zonden > ons gedrag, wat wij doen. Zonde = wie je bent Zonden = wat je doet Het is belangrijk om deze twee begrippen...
29. september 2020
Wanneer we Jezus karakter leren kennen, krijgen we vertrouwen in Hem en durven we Hem steeds meer toe te laten in ons leven.