Onderwijs en toerusting

We leven in een tijd waarin er steeds meer vermenging met werelds gedachtengoed de kerk binnensluipt en de Bijbel waarschuwt ons er duidelijk voor. Een van de dingen is de psychologie; dat wordt vermengd met bijbels onderwijs.

 

Jezus zei: ''Ik ben de weg, de waarheid en het leven''. 

 

Ik heb besloten om geen compromis meer te sluiten. In Hem en door Hem is alles tot stand gekomen wat we nodig hebben om compleet te zijn.  Hij is onze Heelmeester, onze Wegwijzer en Trooster. Alleen heeft ons denken waarheid nodig, omdat er jaren lang andere waarheden de boventoon hebben gevoerd, die ongeloof in ons hart bewerkt hebben.

 

Gods Woord in zijn geheel is de waarheid en dat kunnen we niet vermengen met wat voor leerstelling/theorie of methode uit de wereld.

In Gods Woord staan alle antwoorden om te functioneren zoals Hij ons bedoelt heeft als nieuwe schepping. Als nieuwe schepping zijn we heel. Voor iedere situatie staan er kostbare handvaten opgeschreven. Het is mijn passie om dit in onderwijs naar voren te brengen ter opbouw van het lichaam.


Bijbelstudie

Liever een kleinere setting, in een eigen gehuurd zaaltje of bij iemand thuis?

Neem gerust contact op voor meer informatie.