Rooted in Jesus geeft onderwijs over hoe jij vanuit de overwinning vanuit het nieuwe leven in Jezus kunt leven als nieuwe schepping. 

 

''Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden'' 2 kor 5:17

 

Het script van je leven kan herschreven worden! Bij Jezus begint er een nieuwe bladzijde! 

''Rooted in Jesus''