Visie

 

Het begon allemaal een aantal jaren geleden tijdens een van mijn wandelingen.

In het park liep ik langs een enorme boom, waarbij ik een beeld kreeg. Terwijl ik omhoog keek en de boom bewonderde hoorde ik hoe de Heer tot mij sprak. ‘Velen zijn gericht op vrucht dragen, maar niet op het wortelen in Mij.’

 

(Wortelen is als een sterfproces, alles waaruit je gebouwd hebt laat je los om in vertrouwen en overgave je leven over te geven aan Gods waarheid, ook al begrijp je het niet. Je leunt op Hem en je weet dat wat er staat is ''ja en amen'' ook al spreekt het natuurlijke van iets heel anders)

 

Mijn oog gleed naar beneden en ik zag de enorm dikke wortels die tot ver onder de grond rijken om de boom overeind te kunnen houden.

 

(Wortelen, het louteringsproces achter de schermen tussen Hem en jou is een proces in de eenzaamheid, waarvoor je tijd neemt om je terug te trekken en tegelijk gaat het dagelijkse leven gewoon door

(Lukas 2:49 ''Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?'' Zoals Jezus voortdurend afstemde op de Vader, mogen wij dat ook leren, door Gods wil te leren kennen, er uit te leven en ons te laten leiden door de Heilige Geest) 

 

De wortels verbinden de stam naar de vruchten en zorgen voor de voedingssappen, zoals Jezus de weg is naar het vrucht dragen.

 

(Johannes 15:4-5 ‘’Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. (zei Jezus) Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven; Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’')

 

En zo werd ‘’Rooted in Jesus geboren’’

 

Met haar jarenlange ervaring in de psychiatrie, vanuit het reguliere hulpcircuit, geeft ze onderwijs over het verwerken van emoties vanuit bijbels perspectief, omgaan met gevoelens als nieuwe schepping en leven als nieuwe schepping. 

 

Vandaag de dag komt er steeds meer vermenging en daarom is een sterk onderscheid van groot belang! Het is mijn passie om de psychologie tegenover de bijbel te zetten in het onderwijs. God is de beste psychater, Hij is onze heelmeester en in Zijn woord staan vele kostbare handvaten die ons brengen naar heelheid.