Visie

 

Het begon allemaal een aantal jaren geleden tijdens een van mijn wandelingen.

In het park in Kampen liep ik langs een enorme boom, waarbij ik een beeld kreeg. Terwijl ik omhoog keek en de boom bewonderde hoorde ik hoe de Heer tot mij sprak. ‘Velen zijn gericht op vrucht dragen, maar niet op het wortelen in Mij.’ Dit zette mij aan het denken.

 

We kunnen wandelen in de geestesgaven en geweldige wonderen en tekenen zien gebeuren, maar als we niet het karakter van Jezus ontwikkelen, is dat een groot gemis. Wortelen is als een sterfproces aan ons vlees. Alles waaruit je gebouwd hebt vanuit jezelf hebt laat je los om in vertrouwen en overgave je leven over te geven aan Gods waarheid, ook al begrijp je het niet. Je leunt op Hem en je weet dat wat er staat is: ''ja en amen'', ook al spreken je natuurlijke omstandigheden van heel iets anders.

 

Mijn oog gleed naar beneden en ik zag de enorm dikke wortels die tot ver onder de grond rijken om de boom overeind te kunnen houden.

 

(Wortelen, het louteringsproces achter de schermen tussen Hem en jou is een proces in de afzondering, waarvoor je tijd neemt om je terug te trekken en tegelijk gaat het dagelijkse leven gewoon door

(Lukas 2:49 ''Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?'' Zoals Jezus voortdurend afstemde op de Vader, mogen wij dat ook leren, door Gods wil te leren kennen, er uit te leven en ons te laten leiden door de Heilige Geest) 

 

De wortels verbinden de stam naar de vruchten en zorgen voor de voedingssappen, zoals Jezus de weg is naar het vrucht dragen.

 

(Johannes 15:4-5 ‘’Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. (zei Jezus) Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven; Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’')

 

En zo werd ‘’Rooted in Jesus geboren’’

 

Vandaag de dag komt er steeds meer vermenging, waardoor er verwarring ontstaat onder de christenen en daarom is een sterk geestelijk onderscheid van groot belang!

Ik heb besloten om geen compromis meer te sluiten. Gods woord in zijn geheel is de waarheid en dat kunnen we niet vermengen met wat voor leerstelling/theorie of methode uit de wereld. God is onze heelmeester en in Zijn Woord staan alle antwoorden om heel te worden. Voor iedere situatie zijn er kostbare handvaten opgeschreven. Het is mijn passie om die in onderwijs naar voren te brengen ter opbouw van het lichaam.