Visie

 

Het begon allemaal een aantal jaren geleden tijdens een van mijn wandelingen.

In het park in Kampen liep ik langs een enorme boom, waarbij ik een beeld kreeg. Terwijl ik omhoog keek en de boom bewonderde hoorde ik hoe de Heer tot mij sprak. ‘Velen zijn gericht op vrucht dragen, maar niet op het wortelen in Mij.’ Dit zette mij aan het denken.

 

We kunnen geweldige dingen doen voor de Heer, maar als we niet het karakter van Jezus ontwikkelen, is dat een groot gemis. Wortelen is als een sterfproces aan ons vlees. Alles waaruit je gebouwd hebt vanuit jezelf, laat je los om in vertrouwen en overgave je leven over te geven aan Gods waarheid, ook al begrijp je het niet. Want al Zijn beloften zijn ''ja en amen''.

 

Mijn oog gleed naar beneden en ik zag de enorm dikke wortels die tot ver onder de grond rijken om de boom overeind te kunnen houden.

 

Wortelen, het louteringsproces achter de schermen is een proces, waarvoor je tijd neemt om je terug te trekken en tegelijk gaat het dagelijkse leven gewoon door.

(Lukas 2:49 ''Wist u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader?'' Zoals Jezus voortdurend afstemde op de Vader, mogen wij dat ook leren, door Gods wil te leren kennen, er uit te leven en ons te laten leiden door de Heilige Geest) 

 

De wortels verbinden de stam naar de vruchten en zorgen voor de voedingssappen, zoals Jezus de weg is naar het vrucht dragen.

 (Johannes 15:4-5 ‘’Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. (zei Jezus) Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven; Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’') Maar wat betekent het om te blijven in Hem? En hoe werkt dat in de praktijk van ons leven, ten midden in een wereld waar we geconfronteerd worden met allerlei filosofieën, wereldse methoden, gedachtengoed en leerstellingen buiten God om? Dat en nog meer, passeerde mijn eigen leven.

 

En zo werd ‘’Rooted in Jesus geboren’’

 

Het is mijn passie om gelovigen toe te rusten door middel van onderwijs en de sleutels vanuit Gods Woord naar voren te brengen, om te wandelen in Zijn volheid en in hoe Hij jou geschapen heeft.