24. november 2022
Onvervulde liefde kan opgevangen worden door een nederig hart.
Zie het niet als een mislukking wanneer liefde, die jij een ander gaf, niet bij je terugkomt. Dat principe maakt je vrij om mensen nog meer lief te hebben. We wandelen zo snel in een egoïstische liefde die gemakkelijk teleurgesteld wordt als niet aan onze verwachtingen gedaan wordt. Maar het geniepige is: als wij verwachtingen hebben van anderen, dan kunnen die mensen je teleurstellen, omdat ze niet aan je verwachting voldoen. Als je echter niets van een ander verwacht, is alles wat je gegeven...
16. juli 2022
Alles wat we aandacht geven groeit. Zo ook het nieuwe leven in Jezus. In de praktijk gaat dat met vallen en opstaan en zijn we van nature geneigd om de oude mens meer aandacht te schenken dan ons nieuwe wezen in Jezus en herkennen we de oude hardnekkige ‘ik-gerichte mens’ niet altijd. We hebben ons er zo mee verenigd dat we het als ‘normaal’ beschouwen en denken dat we nu eenmaal zo zijn. Maar niets is wat het lijkt. Al poetsen we ons geveltje nog zo op aan de buitenkant. Achter elke...
24. maart 2022
Nieuw leven = voorbijganger worden
Het nieuwe leven betekent bevrijding en nieuw leven. We moeten Jezus volgen in Zijn lichtend spoor dat door de wereld loopt. Volgen kan alleen het nieuwe leven dat echt vrij is en niet meer gebonden door het oude ik dat leeft van zelfconcentratie. De nieuwe mens weet hoe hij met zijn kruis moet omgaan. doordat hij het achter Jezus aandraagt verliest het zijn drukkende zwaarte. Het wordt nu eenvoudiger. door Hem te volgen worden wij voorbijgangers. Wij gaan steeds verder. Het oude ik dat zo...
24. maart 2022
Nieuw leven = voorbij gaan aan tekortkomingen
Groeien in nieuw leven, vraagt ons om aan heel wat dingen voorbij te gaan, zodat wij niet een te zware last dragen, maar onze lasten laten rusten op Jezus. Vandaag wil ik er graag bij 1 stil staan: Draag niet wat niet je last is. De tekortkomingen van anderen mogen niet als belastend materiaal in de ziel worden opgenomen. dat werkt de eigen zonde van hoogmoed in de hand (oud leven). ''Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val''. Spreuken 16:18
24. maart 2022
De werkelijkheid is Christus
Adam werd op de 6e dag geboren en zijn 1e dag begon op de rustdag van God. Adam begon met rusten. Zo zijn wij geplaatst in de hemelse gewesten om te rusten bij Jezus. Ons oude mens is met Jezus gekruisigd en is geschiedenis. Onze geschiedenis werd al geschreven nog voor we geboren werden. De bevrijding van ons oude leven is niet gebaseerd op wat wij kunnen doen, zelfs niet op wat God voor ons zal doen, maar op wat Hij in Christus voor ons heeft gedaan. Als we daarin gaan rusten hebben we het...
24. maart 2022
Groeien in nieuw leven
"Bekleed u met de Heer Jezus (nieuw leven) en vertroetel uw vlees (oude leven) niet; er mogen geen begeerten/verlangens worden opgewekt." Romeinen 13:14 Vertroetel uw oude leven niet betekent dat we de gevoelens die bepaalde situaties of mensen opwekken niet moeten vertroetelen. Het behoort tot je oude leven. Ook al waren hun daden of een situatie met bijbehorende gevoelens vroeger waarheid. Nu niet meer want je bent overgeplaatst naar het nieuwe leven in Jezus. Dat is een leven van vrede,...
17. maart 2022
Let it go
We vinden in de Bijbel een klein verstopt zinnetje waar ik graag bij stil wil staan, omdat het een sleutel bevat voor onoplosbare moeilijkheden. Een zinnetje, die nu juist zo belangrijk is voor alles wat met menselijke verhoudingen te maken heeft. De menselijke verhoudingen zijn in groot en klein verband, namelijk grondig verstoord. Het luidt als volgt: ‘’laat los, dan zult u losgelaten worden.’’ (Lukas 6:37) Het werkt al op een heel eenvoudig terrein. Wij binden onszelf en elkaar door...
17. maart 2022
Je gedachten herzien
Om betere beslissingen te kunnen nemen, is het noodzakelijk om je gedachten te herzien. Christus zegt: ‘Ik ben de deur’. Als we door een deur heengaan, dan komen we in een andere ruimte. Als we door de Deur heengaan, die Christus is, komen we in een ruimte, waar alle verhoudingen anders liggen dan we gewend zijn. Hier wordt ons het nieuwe menszijn aangeboden. Toen Jezus stierf aan het kruis, droeg Hij niet alleen jouw zonden weg, maar ook jezelf. God kruisigde Zijn Zoon en Hij kruisigde je...
09. oktober 2021
In het nieuwe leven vinden we vrede
Johannes 14:27 ‘’Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’’ In de grondtekst betekent ongerust/ontroerd: verwarren, woelig maken, paniek brengen, onrustig maken, bang maken & intimideren En moed betekent in de grondtekst: bang zijn. Jezus liep over de golven, door de storm naar de discipelen toe. Water staat voor duisternis/oordeel. Jezus heeft complete regie over de duisternis. Petrus wilde...
07. oktober 2021
Het nieuwe leven komt voort uit Gods liefde
God is liefde. Wanneer we met Hem wandelen zullen onze gedachten steeds meer een vernieuwde richting inslaan. Namelijk de weg van de liefde. In liefde schuilt rust en wijsheid. Het gaat tegen het natuurlijke van ons menszijn in, dat zo graag afdwaalt in een gevoel van ''ik'' (oud leven). In Galaten 5:22 staat: ‘’De vrucht van de Geest is Liefde: (Let op! Hier moet een dubbele punt achter staan. Uit deze vrucht ontstaan 8 eigenschappen. Niet voor niets het getal 8! Dat staat voor het nieuwe...

Meer weergeven