24. november 2022
Onvervulde liefde kan opgevangen worden door een nederig hart.
Zie het niet als een mislukking wanneer liefde, die jij een ander gaf, niet bij je terugkomt. Dat principe maakt je vrij om mensen nog meer lief te hebben. We wandelen zo snel in een egoïstische liefde die gemakkelijk teleurgesteld wordt als niet aan onze verwachtingen gedaan wordt. Maar het geniepige is: als wij verwachtingen hebben van anderen, dan kunnen die mensen je teleurstellen, omdat ze niet aan je verwachting voldoen. Als je echter niets van een ander verwacht, is alles wat je gegeven...
16. juli 2022
Het menselijk wezen is een chaotische geschiedenis. Maar als wij bereid zijn om te luisteren naar God en Hem gehoorzamen naar wat er in de Bijbel geschreven staat, dan geeft Hij ons een schone bladzijde waarin Hij ons ziet vanuit een volstrekt nieuw leven in Jezus (die geen zonde kende). Alles wat we aandacht geven groeit. Zo ook het nieuwe leven in Jezus. In de praktijk gaat dat met vallen en opstaan en zijn we van nature geneigd om de oude mens meer aandacht te schenken dan ons nieuwe wezen...
07. april 2022
Mijn tijden zijn in Uw hand en Uw tijd is al-tijd
Mijn tijden zijn in Uw hand en Uw tijd is al-tijd. Wie in Christus wil blijven moet een hele nieuwe wijze van leven leren, zodat het heden zich kan ontvouwen in zijn hoogte en dieptewerking. Wij leven in het horizontale en dat maakt geloven een waar mysterie want God werkt vanuit het verticale. We zien niet en toch geloven we, ongeacht de omstandigheden. Alles volgt op elkaar, het moment vervliegt, tijd is een voorbijschuiven van ogenblikken. Wie uit God wil leven, moet leren zijn aandacht te...
24. maart 2022
Nieuw leven = voorbijganger worden
Het nieuwe leven betekent niet moeite en strijd, maar bevrijding en nieuw leven. We moeten Jezus volgen in Zijn lichtend spoor dat door de wereld loopt. Volgen kan alleen het nieuwe leven dat echt vrij is en niet meer gebonden door het oude ik dat leeft van zelfconcentratie. De nieuwe mens weet hoe hij met zijn kruis moet omgaan. doordat hij het achter Jezus aandraagt verliest het zijn drukkende zwaarte. Het wordt nu eenvoudiger. door Hem te volgen worden wij voorbijgangers. Wij gaan steeds...
24. maart 2022
Nieuw leven = voorbij gaan aan tekortkomingen
Groeien in nieuw leven, vraagt ons om aan heel wat dingen voorbij te gaan, zodat wij niet een te zware last dragen, maar onze lasten laten rusten op Jezus. Vandaag wil ik er graag bij 1 stil staan: Draag niet wat niet je last is. De tekortkomingen van anderen mogen niet als belastend materiaal in de ziel worden opgenomen. dat werkt de eigen zonde van hoogmoed in de hand (oud leven). ''Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val''. Spreuken 16:18
24. maart 2022
De werkelijkheid is Christus
Adam werd op de 6e dag geboren en zijn 1e dag begon op de rustdag van God. Adam begon met rusten. Zo zijn wij geplaatst in de hemelse gewesten om te rusten bij Jezus. Ons oude mens is met Jezus gekruisigd en is geschiedenis. Onze geschiedenis werd al geschreven nog voor we geboren werden. De bevrijding van ons oude leven is niet gebaseerd op wat wij kunnen doen, zelfs niet op wat God voor ons zal doen, maar op wat Hij in Christus voor ons heeft gedaan. Als we daarin gaan rusten hebben we het...
24. maart 2022
Groeien in nieuw leven
"Bekleed u met de Heer Jezus (nieuw leven) en vertroetel uw vlees (oude leven) niet; er mogen geen begeerten/verlangens worden opgewekt." Romeinen 13:14 Vertroetel uw oude leven niet betekent dat we de gevoelens die bepaalde situaties of mensen opwekken niet moeten vertroetelen. Het behoort tot je oude leven. Ook al waren hun daden of een situatie met bijbehorende gevoelens vroeger waarheid. Nu niet meer want je bent overgeplaatst naar het nieuwe leven in Jezus. Dat is een leven van vrede,...
17. maart 2022
Hoe staat het met de innerlijke rust?
In de overgave aan het nieuwe leven zit de rust van Jezus, omdat het gevoed wordt door het bewustzijn, dat alles van je oude leven in Zijn Handen is en het al te hevige wensen, de angsten, de haast en het tobben dat voortkomt uit ons oude leven zich oplossen in een gevoel van geborgenheid. Veel onrust spruit voort uit gecamoufleerde leegte of angst, die we nooit eerlijk in het gelaat hebben gezien. Als we ons bloot stellen aan onrust verwekkende factoren kunnen we niet verwachten dat ons leven...
17. maart 2022
Let it go
We vinden in de Bijbel een klein verstopt zinnetje waar ik graag bij stil wil staan, omdat het een sleutel bevat voor onoplosbare moeilijkheden. Een zinnetje, die nu juist zo belangrijk is voor alles wat met menselijke verhoudingen te maken heeft. De menselijke verhoudingen zijn in groot en klein verband, namelijk grondig verstoord. Het luidt als volgt: ‘’laat los, dan zult u losgelaten worden.’’ (Lukas 6:37) Het werkt al op een heel eenvoudig terrein. Wij binden onszelf en elkaar door...
17. maart 2022
Gods heerschappij is volkomen liefde
Vaak lopen onze pogingen om zonder God te leven uit op een fiasco. Gods heerschappij over je leven is een van volkomen liefde en wijsheid. God is niet een strenge Rechter die loert op een kans om je te veroordelen. Integendeel, Hij is de grote Helper. Hij is niet die vervelende bemoeial die je geen vrijheid gunt, maar juist Degene, Die je echte vrijheid verlangt te schenken. Hij is niet degene die je nog meer lasten oplegt, maar juist degene Die lasten verlicht. Bekering betekent een...

Meer weergeven